PULS
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Hospodaření

Hospodaření

Podpořit

Podpořit

Můj PULS

Můj PULS

Velká rodina malých dárců
Počet donátorů:
6
2
7
8
ROZRŮSTÁME SE!
Dary donátorů k 13. 4. 2021:
Kasička

Přidejte se k nám!

Podpořit

Podpořit

Aktuality

  JAK ZJISTÍM, JAK SI VEDE MOJE FARNOST VE FONDU PULS?
 

Pro tyto informace je nutné se stát registrovaným donátorem. Jakmile pak zadáte svůj mail a zvolené heslo, máte možnost si rozkliknout pole „Moje farnost“ a požadované informace se Vám rozkryjí.

  ODPOČET ZE ZÁKLADU DANĚ ZVÝŠEN NA 30%!
 

Odpočet ze základu daně zvýšen na 30%! Jaké novinky připravila pro dárce novelizace zákona o daních z příjmů č. 39/2021 Sb. Dar nebo také bezúplatné plnění patří do souhrnu nezdanitelných částí základu daně. více … U darů fyzických osob uplatněných jako nezdanitelná část základu daně musí jejich úhrnná hodnota činit alespoň 1000 korun nebo přesáhnout 2 % ze základu daně. Zákon však kromě minimální výše darů stanovuje i maximální hranici, a to 15 % základu daně. Pro roky 2020 a 2021 je dočasně novelou zákona o daních z příjmů č. 39/2021 Sb. maximální hranice zvýšena na 30 % základu daně. Velmi podnětné, co říkáte?

Sledujte videokanál