PULS
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Hospodaření

Hospodaření

Podpořit

Podpořit

Můj PULS

Můj PULS

Rosteme, děkujeme!

Počet donátorů v naší velké rodině malých dárců:
5
3
4
9
Dary donátorů v roce 2020 ke dni 27. 3. 2020:
Kasička

Přidejte se k nám!

Podpořit

Podpořit

Sledujte videokanál

Aktuality

  ZRUŠENÍ POUTĚ I KONCERTU PAVLA HELANA
 

Zrušení poutě i koncertu Pavla Helana Plánovaná květnová pouť donátorů do Žarošic i následný koncert Pavla Helana se z pochopitelných důvodů nemůže konat. Věřím, že se potkáme za lepších okolností více … a společně budeme Bohu děkovat za jeho pomoc v této nelehké době a těšit se pak o to více ze společného setkání.

  PODĚKOVÁNÍ
 

Poděkování Děkujeme všem, kteří se nasazujete v současné krizi pro dobro druhých. více … Zvláštní poděkování patří všem, kteří ve farnostech organizujete jakoukoliv pomoc, zvláště šití roušek.