Banner Donátor.cz

POČET DONÁTORŮ

7.350

DARY DONÁTORŮ K 1. 7. 2022

8.507.746 Kč

DAROVAT
PULS
Příspěvek farnosti
do fondu PULS
DAROVAT
FARNOSTI
DAROVAT
CHARITA
DAROVAT
ŠKOLSTVÍ
DAROVAT
PROJEKTY
DAROVAT
Velká rodina malých dárců