PULS
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Hospodaření

Hospodaření

Podpořit

Podpořit

Můj PULS

Můj PULS

Velká rodina malých dárců
Počet donátorů:
6
4
3
0
ROZRŮSTÁME SE!
Dary donátorů k 29. 7. 2021:
Kasička

Přidejte se k nám!

Podpořit

Podpořit

Aktuality

  POMOC LIDEM ZASAŽENÝM PŘÍRODNÍ KATASTROFOU NA JIHOVÝCHODĚ MORAVY
 

Pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou na jihovýchodě Moravy V souvislosti s mimořádnou sbírkou, kterou na neděli 27. června 2021 vyhlásil brněnský biskup Vojtěch Cikrle na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou na jihovýchodě Moravy, je jednou z možností finanční pomoci také využít dar on-line, a to prostřednictvím portálu donátor.cz Registrovaní donátoři mohou darovat přímo ze svého donátorského profilu Můj PULS Aktuální výši darů můžete sledovat ZDE Na dary registrovaných donátorů je vystaveno potvrzení automaticky, jednorázovým dárcům na vyžádání.

  TIP NA VÝLET - KOSTEL SV. JAKUBA S VYHLÍDKOVOU VĚŽÍ V TELČI
 

TIP na výlet - Kostel sv. Jakuba s vyhlídkovou věží v Telči Ať už plánujete krátký výlet anebo jste na cestě za delším pobytem do Jižních Čech, nezapomeňte se zastavit v Telči. více … Jádro města je zapsáno do seznamu památek UNESCO a jeho malebnost ve Vás zanechá nádherné vzpomínky. V severozápadním cípu náměstí blízko zámku najdeme dva z městských kostelů - kostel sv. Jakuba a kostel Jména Ježíš. Farní kostel sv. Jakuba s mohutnou, téměř 60 m vysokou věží, byl postaven už ve 14. století. Záhy však vyhořel (spolu s celou západní polovinou náměstí) a byl znovu dobudován jako dvoulodní pozdně gotická stavba v polovině 15. století. O 200 let později, po příchodu jezuitů, byl obklopen účelovými přístavbami na severní (Černá kaple), hlavně pak na jižní straně (sakristie a oratoř). S výjimkou kaple byly přístavby odbourány při regotizaci kostela v r. 1892. Křížová chodba, kterou můžeme vejít do chrámu ze severní strany, byla přistavěna r. 1737 nákladem měšťana Ondřeje Hanusíka. Na jejím konci v příčné části jsou umístěny pamětní desky obětem 2. světové války z r. 1994 V jejich blízkosti, už v předsíni kostela, je pro Telč typický památník, neboť pamětní desky padlým v 1. světové válce byly vyrobeny a zdobeny ve zdejší Lidové malírně začátkem dvacátých let. V interiéru kostela a pozoruhodnou klenbou spočívající na 3 pilířích, které rozdělují dvoulodí (gotická klenba je i v kněžišti a v přilehlé sakristii, jež je vlastně v přízemí věže), je pseudogotický oltář z. r. 1879 (arch. Mocker) a na kůru vestavěném do lodi r. 1638 jsou původní barokní varhany z r. 1725 (V. Pantoček z Dačic). Ke kostelu náleží téměř 60 m vysoká věž, na kterou vede 40 kamenných a 105 dřevěných schodů. Z vyhlídkového ochozu se ukáže město a okolí ve své neopakovatelné kráse. V minulosti byla obydlena hlásným. Ve věži se dochovaly dva zvony: Jakub z roku 1602 a Marie z roku 1550. A právě na tuto vyhlídkovou věž se můžete podívat bezplatně, když se u pokladny prokážete kartou donátora Věž je otevřena v hlavní turistické sezoně. v červnu pondělí - sobota 10 - 12, 13 - 17 hod., neděle 13 - 17 hod. v červenci a srpnu pondělí - sobota 10 - 12, 13 - 18 hod., neděle 13 - 18 hod. v září sobota - neděle 13 - 17 hod. Při nepříznivém počasí je věž uzavřena. Tak krásný výlet milí donátoři 

  DIECÉZNÍ KNIHOVNA PRO DONÁTORY ZDARMA
 

Diecézní knihovna  pro donátory zdarma V rámci bonusů mají donátoři nově vstup do Diecézní knihovny zdarma. U vstupu je nutné se prokázat kartou donátora. Více informací na zde