Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc

Projekt

Arcibiskupský
kněžský seminář v Olomouci

Příjemce daru:Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
Žerotínovo nám. 2, 779 00 Olomouc
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. ICLic. Mgr. Vít Hlavica, rektor semináře
Příjemce daru:Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
Žerotínovo nám. 2, 779 00 Olomouc
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. ICLic. Mgr. Vít Hlavica, rektor semináře
26422 z 0
     47
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT

Popis projektu

Arcibiskupský

Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci je veřejnou právnickou osobou, jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké.

V semináři se na kněze připravují muži jejichž přípravu tvoří studium teologie, modlitba, život ve společenství, práce atp.

Zřizovatelem kněžského semináře je církev, nikoliv stát, a proto je seminář odkázán výhradně jen na hmotné a finanční dary věřících a případných sponzorů.

Tímto způsobem Vám chceme vyjádřit svoji vděčnost a vyslovit upřímné poděkování za všechny Vaše finanční dary, kterými podporujete bohoslovce na jejich cestě přípravy ke kněžství.

Každé pondělí ráno je za naše dobrodince slavena mše svatá v seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje.

Na závěr bychom vás chtěli poprosit o vytrvalost v modlitbě za nová kněžská povolání.