DONATOR.CZ
Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc

Projekt

Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci

500 z 0
      1

Darovat hned

Jednorázový dar

Darovat hned

Darovat pravidelně

Pravidelný donátor

Darovat pravidelně

Popis projektu

Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci

Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci je veřejnou právnickou osobou, jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké.

V semináři se na kněze připravují muži jejichž přípravu tvoří studium teologie, modlitba, život ve společenství, práce atp.

Zřizovatelem kněžského semináře je církev, nikoliv stát, a proto je seminář odkázán výhradně jen na hmotné a finanční dary věřících a případných sponzorů.

Tímto způsobem Vám chceme vyjádřit svoji vděčnost a vyslovit upřímné poděkování za všechny Vaše finanční dary, kterými podporujete bohoslovce na jejich cestě přípravy ke kněžství.

Každé pondělí ráno je za naše dobrodince slavena mše svatá v seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje.

Na závěr bychom vás chtěli poprosit o vytrvalost v modlitbě za nová kněžská povolání.

SpoluPULSujeme

Portál DONÁTOR.cz® provozuje Biskupství brněnské,
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.

Realizátoři projektů tímto děkují Fondu PULS
za zprostředkování a technickou podporu.