PULS
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Otázky a odpovědi

Je možné dostat potvrzení o daru? Jak?

zobrazit odpověď ...

Registrovaným dárcům – donátorům posíláme potvrzení automaticky a to vždy na začátku každého kalendářního roku za všechny dary přijaté v roce předchozím.

Neregistrovaným dárcům vystavíme potvrzení na vyžádání po sdělení potřebných údajů k identifikaci platby.

Když daruji, o kolik se mi sníží základ daně?

zobrazit odpověď ...

U fyzických osob je možné odečíst od základu daně dary tehdy, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden–prosinec daného roku odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové přiznání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí kalendářní rok. Snížení daňového základu se následně projeví v ročním zúčtování provedeném zaměstnavatelem.

Vypočítejte si v daňové kalkulačce, o kolik zaplatíte nižší daně díky finančnímu daru.

Co je číslo dárce a jak ho získám?

zobrazit odpověď ...

Číslo dárce zasíláme automaticky e-mailem všem registrovaným dárcům-donátorů. Následně ho donátoři obdrží i poštou spolu s kartou donátora. Číslo dárce se používá jako variabilní symbol a slouží k identifikaci Vašich plateb.

Jak se odpočítává dar z povinného příspěvku farnosti?

zobrazit odpověď ...

Pokud se rozhodnete přispět darem a bude chtít, aby se váš dar započetl do příspěvku zvolené farnosti, musíte v registračním formuláři tuto farnost vybrat.

Musím se registrovat?

zobrazit odpověď ...

Nemusíte. Pro zasílání darů není registrace nutná. Darovat bez registrace.

Mohu darovat ve prospěch nějaké farnosti, aniž bych se registroval?

zobrazit odpověď ...

Ano. Stačí ve volbě Darovat bez registrace zvolit farnost, kterou chcete podpořit.