Banner Donátor.cz

O nás

Poslání

Posláním fondu PULS je vytvořit Velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti brněnské diecéze a chtějí se svými dary podílet zvláště na zajištění mezd pro kněze, kteří působí v brněnské diecézi.

Správní rada

R. D. Mgr. Pavel Kafka

R. D. Mgr. Pavel Kafka
moderátor pro materiální zajištění kněží a pastorace brněnské diecéze

R. D. Mgr. Pavel Šenkyřík

R. D. Mgr. Pavel Šenkyřík
biskupský vikář
pro pastoraci a vzdělávání

Mons. Dr. Jan Mráz

Mons. Dr. Jan Mráz
kancléř diecézní kurie

Zřizovatel

Biskupství brněnské
Petrov 269/8, 601 43 Brno
IČO: 00445142, DIČ: CZ00445142
číslo účtu: 99662222/0800

Biskupství brněnské je zapsáno v Rejstříku církevních právnických osob Ministerstva kultury ČR pod číslem 8/1-06/1994 v souladu s § 20 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze byl zřízen 1. 8. 2016 jako organizační složka Biskupství brněnského s vlastními stanovami, bez samostatné právní subjektivity.