Banner Donátor.cz

Duchovní podpora

Cílem fondu není jenom získávání hmotných prostředků pro zajištění života diecéze, ale budování velké rodiny malých dárců, kterým na diecézi záleží a proto se za ni také modlí a podílí se aktivně na jejím životě.

Mše svatá za donátory

Každé první úterý v měsíci v 8:30 je v kostele u kapucínů v Brně sloužena mše svatá za všechny donátory a na jejich úmysly. Donátoři mohou zaslat i své konkrétní modlitební úmysly na puls@dieceze.cz.

Modlitba donátora

Nebeský Otče, ať jsou naše farnosti otcovským domovem všem.

Pane Ježíši Kriste, pomáhej nám, ať věrně plníme poslání, které jsi nám všem svěřil.

Duchu Svatý, oživuj a probouzej naše farnosti svými dary a charismaty.
Amen.
Imp. č.j. Ep/47/17