PULS
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Rozpočet

Rozpočet

POSLÁNÍ A CÍLE

Poslání a cíle

Výroční zprávy

Výroční zprávy

Rozpočet

Příjmy fondu jsou tvořeny dary donátorů a příspěvky farností. Výše příspěvku farností je stanovena částkou 480 Kč za rok za každou dospělou osobu ve farnosti. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá do fondu i podílem ze svých výnosů.

Dary donátorů pomáhají farnostem tento příspěvek snížit. Pokud dary dosáhnout výše stanoveného příspěvku, závazek farnosti je splněn.

Výdaje fondu jsou příspěvkem do rozpočtu brněnského biskupství na mzdy kněží a zajištění služeb farnostem.

Rozpočet 2020
Rozpočet 2019
Rozpočet 2018
Rozpočet 2017

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 3 mil. Kč bude hrazen ze zůstatku Fondu k 31. 12. 2019.

Poslání a cíle

Posláním fondu PULS je vytvořit Velkou rodinu malých dárců, do které jsou zváni všichni, kterým záleží na budoucnosti a životě diecéze a chtějí ji podporovat.

Cílem fondu je zajistit finanční prostředky, které jsou použity především na mzdy kněží a na zajištění služeb farnostem.

Velká rodina malých dárců

Správní rada

R. D. Mgr. Pavel Kafka

R. D. Mgr. Pavel Kafka
moderátor pro materiální zajištění kněží a pastorace brněnské diecéze

R. D. Mgr. Roman Kubín

R. D. Mgr. Roman Kubín
biskupský vikář
pro pastoraci a vzdělávání

Mons. Dr. Jan Mráz

Mons. Dr. Jan Mráz
kancléř diecézní kurie

Zřizovatel

Biskupství brněnské
Petrov 269/8, 601 43 Brno
IČO: 00445142, DIČ: CZ00445142
číslo účtu: 99662222/0800

Biskupství brněnské je zapsáno v Rejstříku církevních právnických osob Ministerstva kultury ČR pod číslem 8/1-06/1994 v souladu s § 20 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze byl zřízen 1. 8. 2016 jako organizační složka Biskupství brněnského s vlastními stanovami, bez samostatné právní subjektivity.

Výroční zprávy

2018

2018

2017

2017

2016

2016