PULS
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Rozpočet

Příjmy fondu jsou tvořeny dary donátorů a příspěvky farností. Výše příspěvku farností je stanovena částkou 480 Kč za rok za každou dospělou osobu ve farnosti. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá do fondu i podílem ze svých výnosů.

Dary donátorů pomáhají farnostem tento příspěvek snížit. Pokud dary dosáhnout výše stanoveného příspěvku, závazek farnosti je splněn.

Výdaje fondu jsou příspěvkem do rozpočtu brněnského biskupství na mzdy kněží a zajištění služeb farnostem.

Rozpočet 2020
Rozpočet 2019
Rozpočet 2018
Rozpočet 2017

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 3 mil. Kč bude hrazen ze zůstatku Fondu k 31. 12. 2019.

Výroční zprávy