PULS
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Rozpočet

Rozpočet

POSLÁNÍ A CÍLE

Poslání a cíle

Výroční zprávy

Výroční zprávy

Rozpočet

Rozpočet fondu navrhuje správní rada fondu podle předpokládaných příjmů a výdajů fondu. Aktivity a činnosti podporované fondem jsou součástí rozpočtu Biskupství brněnského.

Rozpočet 2019
Rozpočet 2018
Rozpočet 2017

Diecézní projekt

Každý rok je vybrána jedna pastorační aktivita v diecézi, která je z prostředků fondu podpořena. Více informací o diecézním projektu.

Poslání a cíle

Posláním fondu PULS je vytvořit Velkou rodinu malých dárců, do které jsou zváni všichni, kterým záleží na budoucnosti a životě diecéze a chtějí ji podporovat.

Cílem fondu je zajistit finanční prostředky, které jsou použity především na mzdy kněží a na zajištění služeb farnostem.

Velká rodina malých dárců

Správní rada

R. D. Mgr. Pavel Kafka

R. D. Mgr. Pavel Kafka
moderátor pro materiální zajištění kněží a pastorace brněnské diecéze

R. D. Mgr. Roman Kubín

R. D. Mgr. Roman Kubín
biskupský vikář
pro pastoraci a vzdělávání

Mons. Dr. Jan Mráz

Mons. Dr. Jan Mráz
kancléř diecézní kurie

Zřizovatel

Biskupství brněnské
Petrov 269/8, 601 43 Brno
IČO: 00445142, DIČ: CZ00445142
číslo účtu: 99662222/0800

Biskupství brněnské je zapsáno v Rejstříku církevních právnických osob Ministerstva kultury ČR pod číslem 8/1-06/1994 v souladu s § 20 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze byl zřízen 1. 8. 2016 jako organizační složka Biskupství brněnského s vlastními stanovami, bez samostatné právní subjektivity.

Výroční zprávy

2018

2018

2017

2017

2016

2016