Banner Donátor.cz

Rozpočet

Příjmy fondu jsou tvořeny dary donátorů a příspěvky farností. Výše příspěvku farností je stanovena částkou 480 Kč za rok za každou dospělou osobu ve farnosti. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá do fondu i podílem ze svých výnosů.

Dary donátorů pomáhají farnostem tento příspěvek snížit. Pokud dary dosáhnout výše stanoveného příspěvku, závazek farnosti je splněn.

Výdaje fondu jsou příspěvkem do rozpočtu brněnského biskupství na mzdy kněží a zajištění služeb farnostem.

Rozpočet 2024
Rozpočet 2023
Rozpočet 2022
Rozpočet 2021
Rozpočet 2020
Rozpočet 2019
Rozpočet 2018
Rozpočet 2017

Počty donátorů a výše darů

Počty donátorů a výše darů

Podíl fondu na mzdových nákladech

Výroční zprávy

2022
2021
2020
2019
2018
2017