Banner Donátor.cz

Projekt

Mladý badatel BiGy

Příjemce daru:Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola
Barvičova 666/85, 602 00 Brno
Cílová částka: 950 000 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: Mgr. Karel Mikula, ředitel školy
Příjemce daru:Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola
Barvičova 666/85, 602 00 Brno
Cílová částka: 950 000 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: Mgr. Karel Mikula, ředitel školy
9830 z 950000
     29

Popis projektu

Mladý badatel BiGy

Stále častěji se v pedagogické praxi ukazuje, že i když je pro výuku přírodovědných předmětů v současnosti k dispozici mnoho nejrůznějších výukových materiálů, prezentací, videí a dalšího interaktivního materiálu, zůstává praktický experiment nenahraditelnou součástí výukového procesu. Praktické experimenty předváděné vyučujícím a následně realizované žáky výrazně posilují poznání v oblasti chemie, fyziky i biologie a rozvíjejí schopnosti přírodovědného uvažování.

V rámci výše uvedeného projektu plánujeme jak drobné rekonstrukce přírodovědných učeben (III. patro hlavní budovy BIGY), obměnu a dovybavení stávajících výukových prostor (učeben i laboratoří), tak i vybudování nové „Polytechnické učebny“, určené zejména studentům nižšího gymnázia. Jako prostor pro tuto novou přírodovědnou učebnu kombinovanou s laboratoří navrhujeme využít stávající učebnu běžného typu (místnost 341), kde je zapotřebí nejen doplnit rozvody médií (voda, el. energie a plyn) na jednotlivá pracovní místa, ale také instalovat audio a videotechniku a zajistit pokrytí wifi signálem. Dále je nutné tuto novou laboratoř vybavit přístroji i dalším laboratorním materiálem, vhodným pro provádění žákovských experimentů. Součástí projektu je i doplnění vybavení stávající laboratoře elektronové mikroskopie, která by následně mohla sloužit při výuce nižšího i vyššího gymnázia.

Díky výše uvedenému rozšíření a dovybavení prostor pro praktickou výuku bude možné studentům zpřístupnit mimo jiné i experimenty v dnes velmi moderních oblastech chemie, fyziky i biologie, což výrazně zlepší u našich absolventů jejich „cenu“ a uplatnění na trhu práce.

Jako příklady experimentů je možné uvést:

- příprava nových materiálů vč. nanomateriálu a studium jejich vlastností

- základní i pokročilá měření fyzikálních veličin a vztahů včetně práce s ionizujícím zářením, mikroelektronikou a měřicí technikou

- analýzy potravin a dalších vzorků z životního prostředí - Víš, co jíš a kde žiješ?

- elektroforetické experimenty na biologických vzorcích - analýza DNA

- experimenty v oblasti bio a chemiluminiscence

Rozpočet projektu

Předpokládané výdaje v Kč
Stavební úpravy a doplnění rozvodů stávajících učeben 60 000
Doplnění a obměna nábytku a dalšího základního vybavení 80 000
Laboratorní vybavení pro polytechnickou učebnu 40 000
Fyzikální měřící technika vč. detektorů záření 140 000
Vybavení pro biologické experimenty pro DNA a pozorování stylem (Bring Your own Device) 120 000
Měřicí technika pro chemické experimenty + standardy 65 000
Studentské sady pro experimenty s nanomateriály 55 000
Interface + software + čidla k dynamickým fyz. experimentům vč. termokamer 130 000
Doplnění páteře WLAN sítě a router pro wifi v učebně 45 000
Doplnění vybavení pro elektronový mikroskop 155 000
Další vybavení a spotřební materiál 60 000
Předpokládané výdaje celkem 950 000
Cílová částka 950 000

Zpráva o realizaci projektu

O průběhu realizace Vás budeme průběžně informovat.