DONATOR.CZ
Biskupství brněnské

Projekt

Pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou na jihovýchodě Moravy

3211568 z 0
    844

Darovat hned

Jednorázový dar

Darovat hned

Darovat pravidelně

Pravidelný donátor

Darovat pravidelně

Popis projektu

Pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou na jihovýchodě Moravy

Na neděli 27. června 2021 vyhlašuji mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy. Vyzývám ve farnostech také dobrovolníky, zdravotníky a všechny, kteří by mohli účinně pomoci s odstraněním následků včerejší živelné pohromy, aby se zapojili. Děkuji všem, kteří pomohou i všem, kteří přispějí finančně. Děkuji také těm, kteří se za lidi v postižených oblastech modlí. Jsem s vámi všemi spojený v modlitbě. Biskup Vojtěch Cikrle.

SpoluPULSujeme

Portál DONÁTOR.cz® provozuje Biskupství brněnské,
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.

Realizátoři projektů tímto děkují Fondu PULS
za zprostředkování a technickou podporu.