Banner Donátor.cz

Projekt

Tornádo - pomoc lidem

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 269/8, 601 43 Brno
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: Biskupství brněnské
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 269/8, 601 43 Brno
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: Biskupství brněnské
4862091 z 0
    915

Popis projektu

Tornádo - pomoc lidem

Na neděli 27. června 2021 vyhlašuji mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy. Vyzývám ve farnostech také dobrovolníky, zdravotníky a všechny, kteří by mohli účinně pomoci s odstraněním následků včerejší živelné pohromy, aby se zapojili. Děkuji všem, kteří pomohou i všem, kteří přispějí finančně. Děkuji také těm, kteří se za lidi v postižených oblastech modlí. Jsem s vámi všemi spojený v modlitbě. Biskup Vojtěch Cikrle.