Musica sacra

Projekt

Musica sacra

Příjemce daru:Musica sacra
Petrov 269/5, 601 43 Brno
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: Ondřej Můčka
Příjemce daru:Musica sacra
Petrov 269/5, 601 43 Brno
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: Ondřej Můčka
33570 z 0
     88
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT

Popis projektu

Musica sacra

Jednota Musica sacra má přes 500 členů – kantorů, varhaníků, sbormistrů, zpěváků, skladatelů, pedagogů, hudebních vědců z celé ČR. Jejím nejvyšším orgánem je valná hromada, řídí ji předseda se sedmičlenným předsednictvem, kontrolním orgánem je tříčlenná dozorčí rada.

Musica sacra usiluje o zkvalitnění hudební složky liturgie především zvýšením liturgické a hudební úrovně kantorů-varhaníků. Pořádá pro ně různé typy kurzů a seminářů, květnový zájezd po varhanách, listopadové Svatocecilské setkání. Vydává pro ně dvouměsíčník Zpravodaj a potřebné publikace, texty i noty. Provozuje pro ně archiv hudebnin a hudební knihovnu. Vytvořila pro ně kvalifikační systém, který přijala brněnská diecéze (1996) a pro celou ČR doporučila Česká biskupská konference (2001). Pro chrámové sbory dětí a mládeže pořádá v dubnu Setkání, pro sbory dospělých v červnu Sborování. Iniciuje vznik nových liturgických skladeb.

Rozvíjí také hudební databázi Regenschori dostupnou přes web nebo přes aplikaci Zpěvník pro scholy.