PULS
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

imPULSy z farností brněnské diecéze

S PULSem na návštěvě ve farnosti Hovorany

Naše druhá návštěva zamířila na jih Moravy, do Hovoran za otcem Jiřím Janouškem.

Obec původně patřila do farnosti Šardice. Ve druhé polovině 17. století zde byla postavena kaple, která byla roku 1721 rozšířena na kostel. Při kostele byla roku 1732 zřízena expozitura a v roce 1845 farnost.

Základna s budovou fary č.p. 249. Kostel Narození sv. Jana Křtitele (24.6.) byl vysvěcen dne 6. 8. 1725 . biskupem Volfgangem - kardinálem ze Štrasburku

Římskokatolická farnost Hovorany je územní společenství římských katolíků v obci Hovorany s farním kostelem sv. Jana Křtitele.

Území farnosti tvoří i další obce. Je to Čejč s kostelem sv. Vendelína a Terezín s kostelem Božského srdce Páně.

Od září 2005 byl farářem R. D. Mgr. Milan Těžký. Toho od srpna 2017 jako farář vystřídal R. D. ICLic. Mgr. Jiří Janoušek 

Katechetky:  Marie Ivičičová, Jana Grmolcová, Adéla Kuchařová,
Ekonomická rada: Josef Grmolec, Vít Kučera, Jaroslav Klíma, Aleš Kučera, Pavel Vachůt
Kronikář: Marie Pavlová
Farní knihovníci: Vladimír Stoklas, Pavel Vrtílek
Kostelníci:
Hovorany -  Josef Škoda, Josef Vykydal
Čejč – Jana Chvátalová
Terezín - Ludmila Esterková
Varhaníci:
Hovorany - Marek Horáček, Pavel Ševela, Jiřina Maradová
Čejč – Lenka Slabá
Terezín: Eliška Varmužová

 1. Pokud byste mohl jednou větou charakterizovat život ve Vaší farnosti, co by to bylo?
  Není to jednoduchá otázka. Ale asi snaha o vytváření společenství.

 2. Kolik lidí navštěvuje bohoslužby a kolik se zúčastňuje farního života?
  U nás máme 3 kostely, jeden farní a dva filiální. Dohromady v běžném režimu, mimo koronavirus, navštěvuje bohoslužby tak 400 věřících. Naše farnost je docela živá.

 3. Je nutné, abyste při své pastorační činnosti ve farnosti byl mobilní? Pokud ano, jaké vzdálenosti musíte zdolávat?
  Mobilní musím být, ale nejsou to zase až tak velké vzdálenosti. Filiální kostel je kousek dál a mám to asi 5 kilometrů. Zvláště v neděli musím auto používat, protože by se to jinak nedalo stihnout.

 4. Řešíte nějaké náročné stavební rekonstrukce církevních památek? Jak máte zajištěné financování?
  V posledních 4 letech jsme řešili opravy dvou kostelů. Oba dva jsou ve fázi rozestavěnosti, takže musíme pokračovat na etapy. Za poslední 4 roky jsme proinvestovali, vč. rekonstrukce fary hrubým odhadem 3 mil. S námi hodně spolupracují obce (farnost tvoří tři obce) a k tomu také využívám granty, které vypisuje Ministerstvo kultury. Před třemi roky, jsme také využili jeden grant z Ministerstva zemědělství. Na opravě fary se také velmi účastnili naši farníci. Rád bych ale ještě zmínil pomoc pracovníků obce Hovorany, kteří nám v rámci své pracovní činnosti velmi pomáhají.

 5. Jaké největší náklady musíte ve farnosti řešit?
  Co se týká energií, je to docela významná částka. Nedá se ale říct, že by nás to nějak limitovalo, protože každý rok dostáváme příspěvek z rozpočtu obce, která pokryje 50% našich nákladů na energie. V této oblasti se nám nestává, že bychom měli na konci roku nějaké schodky. Tyto problémy musíme řešit jen v případě nějakých stavebních rekonstrukcí.

 6. Jaké tradiční akce ve farnosti v roce pořádáte?
  Co se týče pastoračních akcí, tak jsou to zejména Boží Tělo, Hody, Pouť do Žarošic a další poutě a akce pro děti a rodiny. Život je u nás velmi bohatý.

 7. Na co se v letošním roce nejvíce těšíte?
  Nejvíc se těším na to, až pominou všechny restrikce a omezení kvůli koronaviru a budeme se moci zase scházet a žít ve farnosti. Už se to docela rozvolňuje, v neděli budeme mít slavnost „Boží tělo“, tak už se moc těšíme.

 8. Jakým způsobem se snažíte relaxovat a kde si nejvíce odpočinete?
  Mým největším koníčkem v současné době je asi potápění. Tím si nejvíce odpočinu. Jezdím i do zahraničí. Je to takový…unikátní koníček.

 9. Zapojují se ve Vaší farnosti lidé do služby pro farnost? Přál byste si něco změnit?
  Farníci se u nás zapojují jak mohou a velice si toho vážím. Jsem s jejich službou velmi spokojen.

 10. Máte nějaké své vlastní nebo společné přání, které byste chtěl realizovat?
  Tady musím chvíli přemýšlet…..aby se nám stále dařilo vytvářet jedno společenství a abychom farnost nedělili na tři obce. Chtěl bych, abychom se více sjednotili..

Další imPULSy z farností:

S PULSem na návštěvě ve farnosti Břeclav

imPULSy brněnské diecéze

01/2021

01/2021

02/2020

02/2020

01/2020

01/2020

02/2019

02/2019

01/2019

01/2019

02/2018

02/2018

01/2018

01/2018