Banner Donátor.cz

Jiná podpora

Staňte se kontaktní osobou ve farnosti

Nabídněte svou pomoc při propagaci fondu ve vaší farnosti. Uvítáme pomoc s distribucí propagačních materiálů a s registrací nových donátorů.

Poskytněte nám zdarma službu nebo materiální dar

Vítanou pomocí jsou bezplatné popřípadě zlevněné služby v oblasti mobilních aplikací a služeb spojených s výrobou propagačních předmětů, tiskovin, inzerce a podobně.

Nabídněte bonusy donátorům

Nabídněte držitelům donátorské karty slevu na vaše služby nebo zboží.