PULS
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Vážení donátoři a přátelé fondu PULS!

Srdečně Vás zdravím uprostřed postní doby, která je letos úplně jiná, než jsme zvyklí. Denně zakoušíme naši lidskou křehkost a zjišťujeme, co je pro nás podstatné a naopak, bez čeho se zcela obejdeme.

S lítostí Vám musím oznámit, že plánovaná květnová pouť donátorů do Žarošic i následný koncert Pavla Helana se z pochopitelných důvodů nemůže konat. Věřím, že se potkáme za lepších okolností a společně budeme Bohu děkovat za jeho pomoc v této nelehké době a těšit se pak o to více ze společného setkání.

Děkuji, že i přes všechny současné těžkosti se naše velká rodina malých dárců stále rozrůstá.

Rád bych také poděkoval všem, kteří se nasazujete v současné krizi pro dobro druhých.

Přeji Vám, ať letošní postní doba obnoví naše lidství a rozhojní v nás touhu po Bohu, abychom po překonání všech těžkostí mohli s vděčnosti Boha chválit.

S přáním Božího požehnání do zbytku postní doby

Mgr. Pavel Kafka, správce Fondu
Biskupství brněnské
Petrov 5, 601 43 Brno
Tel.: +420 533 033 344
E-mail: puls@dieceze.cz
https://donator.cz