Římskokatolická farnost Blansko

Projekt

Pastorační aktivity
děkanství Blansko

Příjemce daru:Římskokatolická farnost Blansko
Komenského 14, Blansko
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: R.D. ICLic.Václav Trmač, děkan; Mgr. Vendula Zachovalová, moderátorka PAD
Příjemce daru:Římskokatolická farnost Blansko
Komenského 14, Blansko
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: R.D. ICLic.Václav Trmač, děkan; Mgr. Vendula Zachovalová, moderátorka PAD
28350 z 0
     29
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT

Popis projektu

Pastorační aktivity

Projekt Pastorační aktivity děkanství Blansko si klade za cíl nabízet věřícím z farností blanenského děkanátu aktivity, které v daný čas a danou chvíli zrovna potřebují. Reflektovat aktuální situaci a potřeby věřících, nabízet prostor pro setkání, formaci, sdílení zkušeností, osobního růstu ve víře. Věříme, že jednotlivé aktivity budou věřící uschopňovat k radostnému hlásání evangelia, a tak k naplňování misijního rozměru církve, ke kterému jsou všichni křtem povoláni.

Aktivity realizované v rámci tohoto projektu: děkanátní setkání spolupracovníků farnosti, kurz spolupracovníků ve farnosti, setkání dle jednotlivých skupin spolupracovníků napříč děkanátem (květinářky, lektoři, varhaníci, katechetky a vedoucí společenství dětí a mládeže, mládež, děti, rodiny, …).

Součástí projektu jsou také aktivity, které se věnují doprovázení snoubenců, podpory manželů a výukově vzdělávací programy pro školní a předškolní kolektivy realizované v jednotlivých farnostech. Aktivity doplňují duchovní obnovy, které vedou k prohloubení osobního vztahu s Kristem a rozvíjí umění evangelizace.

Zpráva o realizaci projektu

V květnu 2024 jsme z vybraných peněz použili 25 000 Kč. Částku 22 000,-Kč jsme použili na finanční dokrytí nákladů koncertu Pavla Helana se smyčcovým kvartetem a ukrajinsko-českým sborem Sonjašnyk. Koncert se konal v rámci Děkanátní poutě rodin 1. května v Senetářově za účasti cca 300 lidí. Částka 3000,-Kč byla použita na občerstvení dětí při Děkanátním setkání dětí z náboženství, které proběhlo 8. května v Blansku. Toto setkání připravil děkanátní tým katechetů ve spolupráci s dobrovolníky a účastnilo se ho přes 50 dětí 1.-5. tříd ZŠ chodících do náboženství v našem děkanství.

Pastorační aktivity