Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

Projekt

Židle pro seniory
Pomozte nám vybavit stacionář pro seniory

Příjemce daru:Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč
L. Pokorného 15, 674 01
Cílová částka: 60 000 Kč
Darovat můžete: do 31.12.2022
Garant projektu: Ing. Pavlína Juráňová
Příjemce daru:Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč
L. Pokorného 15, 674 01
Cílová částka: 60 000 Kč
Darovat můžete: do 31.12.2022
Garant projektu: Ing. Pavlína Juráňová
60 z 60000
      1
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT

Popis projektu

Židle pro seniory

Váš dar pomůže dennímu stacionáři pro seniory a osoby se zdravotním postižením Domovinka koupit nové židle do rukodělné dílny a nahradit jimi ty staré, mnohokrát opravované a už dosluhující.

Seniorům v rámci denního pobytu v příjemném bezbariérovém prostředí zajišťujeme nejen potřebnou péči a podporu, ale také smysluplné naplnění volného času. Vedle jiných aktivit se věnujeme také různým rukodělným činnostem, při kterých procvičujeme jemnou motoriku i další dovednosti a zažíváme radost z úspěchu a přátelské atmosféry. K této práci v menších i větších skupinách využíváme velkou pracovnu, která je v současnosti vybavena starými a nevyhovujícími židlemi. Tyto židle jsme již před 15 lety získali darem ze zrušené výrobní firmy. Od té doby prošly mnoha dílčími opravami a lepením, ale přesto se jejich životnost blíží k závěru, jsou rozviklané, odřené, vyžadují stálou údržbu a nemohou už zajistit bezpečné a pohodlné sezení pro osoby se zdravotními problémy. Pořízení nových židlí v potřebném počtu 17 kusů je nákladné, proto budeme moc rádi za každou podporu. Děkujeme!