Římskokatolická farnost Stonařov

Projekt

Pastorační aktivity
děkanství Jihlava

Příjemce daru:Římskokatolická farnost Stonařov
Stonařov 83, PSČ 588 33
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: R. D.Mgr. Jiří Buchta, děkan; S. M. Ing. Bc. Noemi Eva Jakubcová, SMFO, moderátorka PAD
Příjemce daru:Římskokatolická farnost Stonařov
Stonařov 83, PSČ 588 33
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: R. D.Mgr. Jiří Buchta, děkan; S. M. Ing. Bc. Noemi Eva Jakubcová, SMFO, moderátorka PAD
2200 z 0
      3
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT

Popis projektu

Pastorační aktivity

Projekt Pastorační aktivity jihlavského děkanství se zaměřuje na podporu života z křesťanské víry a propojování lidí různých věkových kategorií, oborů, zájmů a charismat.

Projekt podpoří v prvotní fázi zvláště ty, kteří nabídli svůj čas a hřivny pro službu ve farnostech jihlavského děkanství. A to například formou vzdělávání katechetů, školení dobrovolníků pracujících s mládeží, katechumeny, rodinami i seniory. Dále si klade za úkol zajišťovat duchovní podporu ať už individuální formou, nebo pro organizovanou skupinu.

Projekt bude však dbát i o podporu sociálně slabších jednotlivců či skupin, které se z finančních důvodů nemohou do aktivního života v církvi zapojit.

V neposlední řadě chceme působit ve spolupráci s mimocírkevními subjekty na znamení křesťanského povolání k evangelizaci.

Cílem našeho projektu je ukázat, že člověk byl stvořen pro společenství a v něm může rozvíjet sám sebe, nabídnout svá obdarování, sdílet starosti, bolesti a nejistoty, jakož i zakoušet přijetí, lásku a radost.