Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba v Jihlavě

Projekt

Oprava kostela sv. Ignáce
II. etapa obnovy kostela sv. Ignáce v Jihlavě

Příjemce daru:Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba v Jihlavě
Lazebnická 1, 586 01 Jihlava
Cílová částka: 100 000 Kč
Darovat můžete: do 31. 1. 2023
Garant projektu: ICLic. Mgr. Marian Jiří Husek, OPraem., farář
Jitka Klementová, technik stavebních investic
Příjemce daru:Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba v Jihlavě
Lazebnická 1, 586 01 Jihlava
Cílová částka: 100 000 Kč
Darovat můžete: do 31. 1. 2023
Garant projektu: ICLic. Mgr. Marian Jiří Husek, OPraem., farář
Jitka Klementová, technik stavebních investic
108000 z 100000
     48
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT

Popis projektu

Oprava kostela sv. Ignáce

Římskokatolický kostel sv. Ignáce z Loyoly je již po páté století dominantou Masarykova náměstí v Jihlavě. Barokní chrám nyní prochází první etapou revitalizace, jejíž cílem je obnova sochařsky dekorované fasády, oprava části degradované střechy a trámového krovu. Navíc také otevření kostela většímu spektru návštěvníků i mimo pravidelné bohoslužby.

Vizí projektu je postupné zajištění přístupu do všech částí kostela, díky čemuž bude návštěvník seznámen s konstrukčním zázemím budovy, vyhlídkou obou věží kostela stejně jako jeho hlavním prostorem s uměleckou výzdobou, pro niž budou pořízeny panely s popisem a interaktivní průvodce.

V rámci druhé etapy plánujeme restaurování stropních a nástěnných fresek a vnitřního mobiliáře, rekonstrukci zázemí sakristie, zpřístupnění dalších jedinečných prostor kostela a zpřístupnění jižní věže kostela, jenž zubem času pozbyla své točité schodiště, ale potřebujeme Vaši pomoc!

Nebudeme na to sami. Jestliže se nám podaří prostřednictvím Vašich darů dosáhnout ve stanoveném termínu uvedené cílové částky, dostane navíc farnost jako bonus příspěvek od Biskupství brněnského ve stejné výši.

Děkujeme Vám za jakoukoli formu podpory!