Římskokatolická farnost u katedrály sv. Petra a Pavla, Brno

Projekt

Revitalizace katedrály
Příprava projektu revitalizace brněnské katedrály

Příjemce daru:Římskokatolická farnost u katedrály sv. Petra a Pavla, Brno
Petrov 9, 602 00 Brno
Cílová částka: 200 000 Kč
Darovat můžete: do 30.11.2022
Garant projektu: R. D. ThLic. Tomáš Koumal, farář
Ing. Pavel Šulák, Ph.D., technik stavebních investic
Příjemce daru:Římskokatolická farnost u katedrály sv. Petra a Pavla, Brno
Petrov 9, 602 00 Brno
Cílová částka: 200 000 Kč
Darovat můžete: do 30.11.2022
Garant projektu: R. D. ThLic. Tomáš Koumal, farář
Ing. Pavel Šulák, Ph.D., technik stavebních investic
203945 z 200000
     18

Popis projektu

Revitalizace katedrály

Katedrála sv. Petra a Pavla je jako dominanta Brna každodenním cílem bezpočtu věřících a návštěvníků jihomoravské metropole.

Tam kde se oči návštěvníků kochají architektonickými i uměleckými skvosty tohoto klenotu mezi kostely, tam pravidelný stavebně provozní dozor katedrály vidí, jak se povětrnost nekompromisně zakusuje do kamenného pláště katedrály a odebírá si svoji daň, za hranu morální i či technické životnosti se dostávají také mnohá zařízení a vybavení katedrály.

Prvním krokem řešení této situace je tvorba kvalitního projektu.

V jeho přípravě chceme navázat na revitalizaci katedrály, která proběhla na přelomu tisíciletí. Naším cílem je provedení včasné a citlivé revitalizace tohoto chrámu v duchu zachování a rozvoje tohoto kulturního dědictví. Finálním cílem je provést pečlivou a citlivou revitalizaci v duchu zachování a rozvoje kulturního dědictví, více zpřístupnit kostel jak věřícím tak široké veřejnosti a přispět k zachování vzhledu této dominanty Brna.

Abychom mohli tyto smělé plány uskutečnit, uvítáme vaši pomoc.Prostřednictvím finančního daru můžete přispět na přípravu projektu. Ale nejsme v tom sami. Jestliže se nám podaří prostřednictvím vašich darů dosáhnout ve stanoveném termínu uvedené cílové částky, dostane navíc farnost jako bonus stejně vysoký příspěvek od Biskupství brněnského.

Děkujeme vám za jakoukoliv formu podpory!