Papežská kolej Nepomucenum

Projekt

Nepomucenum
Formace kněží a bohoslovců v Římě

Příjemce daru:Papežská kolej Nepomucenum
Via Concordia 1, Roma
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: ThLic. Roman Czudek, rektor
Příjemce daru:Papežská kolej Nepomucenum
Via Concordia 1, Roma
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: ThLic. Roman Czudek, rektor
137350 z 0
     25
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT

Popis projektu

Nepomucenum

Papežská kolej Nepomucenum v Římě poskytuje ubytování a kněžskou formaci bohoslovcům ze všech českých a moravských diecézí, kteří studují filosofii nebo teologii, a to na některé z římských univerzit. Aktuálně se zde ke kněžství připravuje

11 bohoslovců.

Vaše dary budou použity na formaci a studium bohoslovců v Papežské koleji Nepomucenum v Římě.

Daniel Martinek (5.ročník), brněnská diecéze

Vojtěch Razima (5.ročník), českobudějovická diecéze

Jan Pecháček (5.ročník), královéhradecká diecéze

Lukáš Houška (4.ročník), česko-budějovická diecéze

Jan Hála (4.ročník), pražská arcidiecéze

Martin Celý (3.ročník), olomoucká arcidiecéze

Tomáš Moučka (3.ročník), královéhradecká diecéze

Antonín Uhlíř (3.ročník), olomoucká arcidiecéze

Petr Vršinský (3.ročník), brněnská diecéze

Daniel Vychodil (3.ročník), olomoucká arcidiecéze

Vojtěch Kolář (doktorand), ostravsko-opavská diecéze

Děkujeme za veškerou Vaši podporu.

Zpráva o realizaci projektu