Papežská kolej Nepomucenum

Projekt

Nepomucenum
Formace kněží a bohoslovců v Římě

Příjemce daru:Papežská kolej Nepomucenum
Via Concordia 1, Roma
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: ThLic. Roman Czudek, rektor
Příjemce daru:Papežská kolej Nepomucenum
Via Concordia 1, Roma
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: ThLic. Roman Czudek, rektor
182500 z 0
     55
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT

Popis projektu

Nepomucenum

Papežská kolej Nepomucenum v Římě poskytuje ubytování a kněžskou formaci bohoslovcům ze všech českých a moravských diecézí, kteří studují filosofii nebo teologii, a to na některé z římských univerzit. Aktuálně se zde ke kněžství připravuje 6 bohoslovců.

Vaše dary budou použity na formaci a studium bohoslovců v Papežské koleji Nepomucenum v Římě.

Tomáš Moučka (4.ročník), královéhradecká diecéze

Antonín Uhlíř (4.ročník), olomoucká arcidiecéze

Ondřej Šimer (4.ročník), pražská arcidiecéze

Petr Vršinský (4.ročník), brněnská diecéze

Lukáš Houška (5.ročník), česko-budějovická diecéze

Jan Hála (5.ročník), pražská arcidiecéze

Vojtěch Kolář (doktorand), ostravsko-opavská diecéze

Děkujeme za veškerou Vaši podporu.

Zpráva o realizaci projektu