Římskokatolická farnost Křtiny

Projekt

Obnova poutního areálu
Příprava projektu obnovy poutního areálu Křtiny

Příjemce daru:Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72
Cílová částka: 200 000 Kč
Darovat můžete: do 30.11.2022
Garant projektu: Martin Vít Červenka OPraem., administrátor
Ing. Josef Kánský, technik stavebních investic
Příjemce daru:Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72
Cílová částka: 200 000 Kč
Darovat můžete: do 30.11.2022
Garant projektu: Martin Vít Červenka OPraem., administrátor
Ing. Josef Kánský, technik stavebních investic
200000 z 200000
     46

Popis projektu

Obnova poutního areálu

Poutní areál s kostelem Jména Panny Marie a kaplí sv. Anny ve Křtinách, jehož autorem je Jan Blažej Santini-Aichel, jistě není třeba představovat. Patří mezi nejvýznamnější barokní památky České republiky. Je nejen poutním místem s duchovním významem, ale také atraktivním cílem turistů.

Na první pohled se jeví v dobré kondici. Mezi lety 1975 a 2009 probíhala jeho rekonstrukce. Nebylo však dokončeno restaurování vnitřní výzdoby chrámu a při bližším pohledu je patrné, že některé stavební prvky již vykazují poruchy a celý areál potřebuje údržbu.

Cílem připravované obnovy je nejen údržba stavebních prvků a vnitřních instalací, restaurování výzdoby, ale také citlivé celkové oživení provozu. Hodnotný interiér kostela zasluhuje odpovídající obnovu podlahy, pořízení nových kostelních lavic, kvalitnější osvětlení a zkvalitnění ozvučení. Součástí záměru je také úprava zázemí se sakristií a příprava prohlídkové trasy pro návštěvníky, která zpřístupní např. i kůr nebo zajímavý krov.

Kvalitní projekt je předpokladem k budoucí realizaci tak rozsáhlé obnovy. Jeho přípravu můžete podpořit peněžním darem. Dosažení uvedené cílové částky v daném termínu navíc přinese bonus v podobě příspěvku Biskupství brněnského ve stejné hodnotě.

Jakákoliv forma podpory je velmi cenná a jsme za ni velmi vděční.

Zpráva o realizaci projektu

V současné době probíhá příprava projektové dokumentace pro tuto rozsáhlou obnovu. Upraveno bude mimo jiné zázemí se sakristií a připravuje se prohlídková trasa, která zpřístupní zajímavý krov kostela.