Římskokatolická farnost Troubsko

Projekt

Pastorační aktivity
děkanství Rosice

Příjemce daru:Římskokatolická farnost Troubsko
Úzká 4, 664 41 Troubsko
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: Mons. František Koutný, děkan; Jarmila Strašáková, moderátorka PAD
Příjemce daru:Římskokatolická farnost Troubsko
Úzká 4, 664 41 Troubsko
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: Mons. František Koutný, děkan; Jarmila Strašáková, moderátorka PAD
300 z 0
      3
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT

Popis projektu

Pastorační aktivity

Projekt Pastorační aktivity děkanství Rosice se zaměřuje na spolupráci jednotlivých farností a věnuje se všem věkovým kategoriím.

Podpoří formaci laiků, společná setkání těch, kteří se ve svých farnostech věnují nějaké službě (akolyté, katecheti, vedoucí ministrantů atd.).

Chce nabídnout setkávání dětí, akce pro ministranty, děkanátní setkávání mládeže a další aktivity.

Děkujeme vám za každý příspěvek, který půjde výlučně na potřeby rosického děkanátu.

Též děkujeme všem, kteří nás podporujete svou modlitbou.