Římskokatolická farnost Telč

Projekt

Obnova kostela
Příprava projektu obnovy kostela sv. Jakuba, Telč

Příjemce daru:Římskokatolická farnost Telč
Náměstí Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč
Cílová částka: 200 000 Kč
Darovat můžete: do 30.11.2022
Garant projektu: Mgr. Josef Maincl, farář
Miroslav Brychta, technik stavebních investic
Příjemce daru:Římskokatolická farnost Telč
Náměstí Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč
Cílová částka: 200 000 Kč
Darovat můžete: do 30.11.2022
Garant projektu: Mgr. Josef Maincl, farář
Miroslav Brychta, technik stavebních investic
0 z 200000
     60

Popis projektu

Obnova kostela

Současný stav kostela sv. Jakuba vyžaduje citlivou, ale rozsáhlou opravu.

Abychom mohli opravit kostel sv. Jakuba, potřebujeme vaši pomoc. Prostřednictvím finančního daru můžete přispět na přípravu projektu, který je prvním krokem k budoucí realizaci.

Naším cílem je:

- Provést pečlivou a citlivou obnovu v duchu zachování a rozvoje kulturního dědictví

- Více zpřístupnit kostel návštěvníkům a široké veřejnosti

- Přispět ke zlepšení vzhledu města a památky UNESCO

- Vybudovat sociální zázemí nejen pro místní farníky!

Nebudeme na to sami. Jestliže se nám podaří prostřednictvím Vašich darů dosáhnout ve stanoveném termínu uvedené cílové částky, dostane navíc farnost jako bonus příspěvek od Biskupství brněnského ve stejné výši.

Děkujeme Vám za jakoukoli formu podpory!

Se sílou ve společné modlitbě

telčští farníci