Římskokatolická farnost Tišnov

Projekt

Pastorační aktivity
děkanství Tišnov

Příjemce daru:Římskokatolická farnost Tišnov
Kostelní 16, 666 01 Tišnov
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Josef Rybecký, děkan; JUDr. Mgr. Václav Kotlář, moderátor PAD
Příjemce daru:Římskokatolická farnost Tišnov
Kostelní 16, 666 01 Tišnov
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Josef Rybecký, děkan; JUDr. Mgr. Václav Kotlář, moderátor PAD
600 z 0
      2
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT

Popis projektu

Pastorační aktivity

Projekt Pastorační aktivity děkanství Tišnov povzbuzuje a stmeluje farníky našeho děkanátu napříč věkovými skupinami, abychom směřovali k vytváření živého společenství s Kristem a stali se tak očitými svědka jeho evangelia.

Nezbytným prvkem bude i katecheze a formace. V rámci projektu budou realizovány zejména děkanátní setkání mládeže a rodin, dále biblické večery, organizována školení lektorů Vstupů do škol, vzdělávání a formace katechetů, akolytů, lektorů, varhaníků, ministrantů, přednášky pro širokou veřejnost, apod.

Realizovány pak budou programy Vstupy do škol, představující ve školách témata spojená s křesťanstvím, Večery chval doprovázené hudbou a přímluvnou modlitbou, programy pro školy v kostele. Součástí bude i podpora setkávání seniorů, manželů, mladých rodin s dětmi, vzdělávacích a volnočasových aktivit mládeže, atd.

Zpráva o realizaci projektu