Římskokatolická farnost Valtice

Projekt

Obnova kostela
Příprava projektu obnovy kostela ve Valticích

Příjemce daru:Římskokatolická farnost Valtice
nám. Svobody 5, 691 42 Valtice
Cílová částka: 150 000 Kč
Darovat můžete: do 30.11.2022
Garant projektu: Mons. Dr. Karel Janoušek, farář
Mgr. Stanislav Strbík, technik stavebních investic
Příjemce daru:Římskokatolická farnost Valtice
nám. Svobody 5, 691 42 Valtice
Cílová částka: 150 000 Kč
Darovat můžete: do 30.11.2022
Garant projektu: Mons. Dr. Karel Janoušek, farář
Mgr. Stanislav Strbík, technik stavebních investic
162550 z 150000
     34

Popis projektu

Obnova kostela

Pomozte nám s opravou farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Valticích.

Farní kostel z let 1631 – 1671 se řadí svou velikostí, architekturou a uměleckým vybavením k nejvýznamnějším raně barokním sakrálním stavbám Moravy. Aktuální stav kostela bohužel neodpovídá jeho významu a negativně ovlivňuje užívání i estetické působení interiéru i exteriéru stavby.

Naším cílem je:

• Provést pečlivou a citlivou revitalizaci v duchu zachování a rozvoje kulturního dědictví

• Více zpřístupnit kostel návštěvníkům a široké veřejnosti

• Přispět k zatraktivnění a lepšímu vzhledu města Valtice

Obnova takto výjimečné stavby je velmi náročná, a proto prosíme o vaši pomoc. Přispět ke zdárnému počátku, průběhu a završení tohoto díla můžete kdykoli duchovně svou modlitbou a v této fázi i hmotně finančním darem na přípravu projektu, který je prvním a nezbytným krokem k budoucí realizaci.

Vaše finanční pomoc prostřednictvím www.donator.cz bude mít díky Biskupství brněnskému dvojnásobnou hodnotu: Jestliže se nám podaří prostřednictvím vašich darů dosáhnout ve stanoveném termínu uvedené cílové částky, dostane navíc farnost jako bonus stejně vysoký příspěvek od Biskupství brněnského.

Děkujeme vám ze srdce za jakoukoliv formu podpory!