Římskokatolická farnost Velké Meziříčí

Projekt

Pastorační aktivity
děkanství Velké Meziříčí

Příjemce daru:Římskokatolická farnost Velké Meziříčí
Náměstí 16/18, 594 01 Velké Meziříčí
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: R.D. Mgr. Jiří Kaňa, děkan; Mgr. Marie Prášková, moderátorka PAD
Příjemce daru:Římskokatolická farnost Velké Meziříčí
Náměstí 16/18, 594 01 Velké Meziříčí
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: R.D. Mgr. Jiří Kaňa, děkan; Mgr. Marie Prášková, moderátorka PAD
26100 z 0
     68
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT

Popis projektu

Pastorační aktivity

Projekt Pastorační aktivity Děkanství Velké Meziříčí motivuje a vzdělává věřící farností, abychom byli věrohodnými hlasateli radostné zvěsti.

V rámci vzdělávání proběhnou školení lektorů Vstupů do škol, vzdělávání učitelů náboženství, formace manželských párů doprovázejících snoubence a mladé manžele, vzdělávání akolytů, lektorů, varhaníků, ministrantů, přednášky pro širokou veřejnost, formace přímluvců.

Realizovány pak budou programy Vstupy do škol, představující ve školách témata spojená s křesťanstvím, Večery chval doprovázené hudbou a přímluvnou modlitbou, programy pro školy v kostele. Součástí bude i podpora manželů, mladých rodin s dětmi, vzdělávacích a volnočasových aktivit mládeže.

Zpráva o realizaci projektu

Dne 15. 4. 2024 jsme z vybraných peněz použili částku 20 000 Kč na Obnovu v Duchu svatém. Semináře pod vedením otce Jana Pattyho Pavlíčka se zúčastnilo 90 lidí. Setkali jsme se celkem třináctkrát v období od ledna do dubna letošního roku. Každé setkání doprovázela schola jiné farnosti děkanství Velké Meziříčí.