Římskokatolická farnost Znojmo-sv. Mikuláš

Projekt

Pastorační aktivity
děkanství Znojmo

Příjemce daru:Římskokatolická farnost Znojmo-sv. Mikuláš
Mikulášské nám. 13, 669 02 Znojmo
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: Mons. Mgr. Jindřich Bartoš, děkan; S. M. Bc. Viannea Lenka Kisilová, CSSsS, moderátorka PAD
Příjemce daru:Římskokatolická farnost Znojmo-sv. Mikuláš
Mikulášské nám. 13, 669 02 Znojmo
Cílová částka: není stanovena
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: Mons. Mgr. Jindřich Bartoš, děkan; S. M. Bc. Viannea Lenka Kisilová, CSSsS, moderátorka PAD
2000 z 0
      2
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT

Popis projektu

Pastorační aktivity

V rámci projektu Pastorační aktivity děkanství Znojmo bychom rádi podpořili aktivity pro děti a mládež napříč všemi farnostmi děkanátu.

Děti tvoří základ a budoucnost našich farností a rádi bychom jim nabídli potřebné zázemí v rámci nabízených aktivit. Děti se rády účastní dětských mší a víkendových duchovních obnov. Ministranti/tky podnikají různé výpravy.

Mládež řeší otázky nejen duchovní. Týmy maminek připravují letní tábory, karnevaly atd. Nezapomínáme ani další věkové skupiny, které jsou nedílnou součástí mozaiky.

Máme silnou hudební základnu. Pečujeme o manžele, varhaníky, redakční tým Farního zpravodaje. Chceme nabídnout možnosti vzdělávání katechetů a formaci spolupracovníků a dobrovolníků. Klub aktivních seniorů zajišťuje zajímavý program pro naše seniory.

V duchu synodality chceme naslouchat duchovním potřebám našich farníků, abychom mohli správně reagovat a být tak nástroji, skrze které může Bůh působit.

I díky Vašim darům bude možné podporovat evangelizaci Znojemska!