Banner Donátor.cz
Brno-Líšeň

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Brno-Líšeň

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 266 580 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 266 580 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
109060 z 266580
     87 z 700
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 23. 5. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 266.580 Kč
Dary donátorů 109.060 Kč
Zbývá vybrat 157.520 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 266.580 Kč
Převod z roku 2022 2.000 Kč
Dary donátorů 216.530 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 266.700 Kč
Převod z roku 2021 25.890 Kč
Dary donátorů 165.240 Kč
Bonus: covid + energie 26.500 Kč
Vybráno navíc 2.000 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 266.640 Kč
Převod z roku 2020 36.949 Kč
Dary donátorů 156.080 Kč
Bonus (covid-19) 0 Kč
Vybráno navíc 25.890 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 341.470 Kč
Dary donátorů 204.821 Kč
Vybráno navíc 36.949 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 23. 5. 2024)
Převod z loňského roku 33.707 Kč
Stanovená výše příspěvku farnosti 196.630 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
196.630 Kč
66.398 Kč
26.240 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 23. 5. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 196.390 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
230.097 Kč
33.596 Kč
43.558 Kč
Uhrazeno navíc 33.707 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 23. 5. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 196.668 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
196.668 Kč
52.400 Kč
12.120 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.