Banner Donátor.cz
Brno-Žebětín

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Brno-Žebětín

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 161 409 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 161 409 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
172093 z 161409
     72 z 327
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 16. 6. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 161.409 Kč
Převod z roku 2023 97.673 Kč
Dary donátorů 74.420 Kč
Vybráno navíc 10.684 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 161.409 Kč
Převod z roku 2022 87.137 Kč
Dary donátorů 171.945 Kč
Vybráno navíc 97.673 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 161.328 Kč
Převod z roku 2021 21.860 Kč
Dary donátorů 222.105 Kč
Bonus: covid + energie 4.500 Kč
Vybráno navíc 87.137 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 161.412 Kč
Převod z roku 2020 17.310 Kč
Dary donátorů 122.845 Kč
Bonus (covid-19) 1.500 Kč
Vybráno navíc 21.860 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 161.556 Kč
Převod z roku 2019 5.226 Kč
Dary donátorů 163.820 Kč
Vybráno navíc 17.310 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 16. 6. 2024)
Převod z loňského roku 13.003 Kč
Stanovená výše příspěvku farnosti 92.052 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
97.278 Kč
84.275 Kč
17.300 Kč
Uhrazeno navíc 5.226 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 16. 6. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 91.710 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
104.713 Kč
68.029 Kč
16.300 Kč
Uhrazeno navíc 13.003 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 16. 6. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 91.650 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
91.650 Kč
24.000 Kč
5.025 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.