Banner Donátor.cz
Brno-Nová Líšeň

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Brno-Nová Líšeň

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 72 000 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 72 000 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
63664 z 72000
     24 z 0
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 18. 7. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 72.000 Kč
Převod z roku 2023 10.864 Kč
Dary donátorů 52.800 Kč
Zbývá vybrat 8.336 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 72.000 Kč
Převod z roku 2022 694 Kč
Dary donátorů 82.170 Kč
Vybráno navíc 10.864 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 72.300 Kč
Převod z roku 2021 5.234 Kč
Dary donátorů 58.260 Kč
Bonus: covid + energie 9.500 Kč
Vybráno navíc 694 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 72.000 Kč
Dary donátorů 40.508 Kč
Bonus (covid-19) 0 Kč
Vybráno navíc 5.234 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.