Banner Donátor.cz
Brno-Žabovřesky

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Brno-Žabovřesky

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 327 222 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 327 222 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
117910 z 327222
     56 z 750
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 16. 6. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 327.222 Kč
Dary donátorů 117.910 Kč
Zbývá vybrat 209.312 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 327.222 Kč
Dary donátorů 220.809 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 329.456 Kč
Převod z roku 2021 23.750 Kč
Dary donátorů 223.681 Kč
Bonus: covid + energie 5.500 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 314.798 Kč
Převod z roku 2020 18.550 Kč
Dary donátorů 146.485 Kč
Bonus (covid-19) 4.000 Kč
Vybráno navíc 23.750 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 314.889 Kč
Převod z roku 2019 5.000 Kč
Dary donátorů 137.480 Kč
Vybráno navíc 18.550 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 16. 6. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 211.828 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
216.828 Kč
71.637 Kč
19.667 Kč
Uhrazeno navíc 5.000 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 16. 6. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 213.521 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
213.521 Kč
49.737 Kč
29.623 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 16. 6. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 210.050 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
210.050 Kč
28.734 Kč
18.785 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.