Moravany
Moravany

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Moravany

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 52 488 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 52 488 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
16150 z 52488
     29 z 118
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 20. 4. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 52.488 Kč
Dary donátorů 16.150 Kč
Zbývá vybrat 36.338 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 20. 4. 2024)
Výše příspěvku farnosti 52.488 Kč
Dary donátorů 31.900 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 20. 4. 2024)
Výše příspěvku farnosti 52.438 Kč
Převod z roku 2021 14.800 Kč
Dary donátorů 33.750 Kč
Bonus: covid + energie 0 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 20. 4. 2024)
Výše příspěvku farnosti 51.360 Kč
Převod z roku 2020 8.200 Kč
Dary donátorů 35.600 Kč
Bonus (covid-19) 1.000 Kč
Vybráno navíc 14.800 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 20. 4. 2024)
Výše příspěvku farnosti 51.360 Kč
Dary donátorů 46.200 Kč
Vybráno navíc 8.200 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 20. 4. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 33.040 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
33.040 Kč
32.640 Kč
4.680 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 20. 4. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 33.040 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
33.040 Kč
3.400 Kč
5.830 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 20. 4. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 33.040 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
33.040 Kč
5.860 Kč
0 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.