Prace
Prace

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Prace

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 48 672 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 48 672 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
31550 z 48672
     33 z 100
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 18. 7. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 48.672 Kč
Dary donátorů 31.550 Kč
Zbývá vybrat 17.122 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 48.672 Kč
Dary donátorů 39.930 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 48.367 Kč
Převod z roku 2021 2.735 Kč
Dary donátorů 37.770 Kč
Bonus: covid + energie 0 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 48.049 Kč
Převod z roku 2020 2.120 Kč
Dary donátorů 46.805 Kč
Bonus (covid-19) 500 Kč
Vybráno navíc 2.735 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 47.853 Kč
Dary donátorů 47.830 Kč
Vybráno navíc 2.120 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 18. 7. 2024)
Převod z loňského roku 1.000 Kč
Stanovená výše příspěvku farnosti 34.910 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
34.910 Kč
21.370 Kč
8.293 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 18. 7. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 34.690 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
35.690 Kč
19.000 Kč
4.970 Kč
Uhrazeno navíc 1.000 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 18. 7. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 36.723 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
36.723 Kč
3.390 Kč
3.995 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.