Banner Donátor.cz
Šlapanice u Brna

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Šlapanice u Brna

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 267 608 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 267 608 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
139533 z 267608
    112 z 597
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 18. 7. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 267.608 Kč
Dary donátorů 139.533 Kč
Zbývá vybrat 128.075 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 267.608 Kč
Dary donátorů 183.374 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 267.015 Kč
Převod z roku 2021 56.120 Kč
Dary donátorů 161.264 Kč
Bonus: covid + energie 3.000 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 267.643 Kč
Převod z roku 2020 148.884 Kč
Dary donátorů 169.379 Kč
Bonus (covid-19) 5.500 Kč
Vybráno navíc 56.120 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 266.595 Kč
Převod z roku 2019 3.650 Kč
Dary donátorů 166.769 Kč
Vybráno navíc 148.884 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 18. 7. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 184.808 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
188.458 Kč
107.864 Kč
26.100 Kč
Uhrazeno navíc 3.650 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 18. 7. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 182.316 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
182.316 Kč
52.895 Kč
21.800 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 18. 7. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 180.913 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
180.913 Kč
25.300 Kč
40.770 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.