Želešice
Želešice

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Želešice

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 21 072 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 21 072 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
19921 z 21072
      8 z 50
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 18. 7. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 21.072 Kč
Převod z roku 2023 33.611 Kč
Dary donátorů 16.310 Kč
Vrácený přeplatek farnosti 30.000 Kč
Zbývá vybrat 1.151 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 21.072 Kč
Převod z roku 2022 34.883 Kč
Dary donátorů 19.800 Kč
Vybráno navíc 33.611 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 21.041 Kč
Převod z roku 2021 29.224 Kč
Dary donátorů 26.700 Kč
Bonus: covid + energie 0 Kč
Vybráno navíc 34.883 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 20.818 Kč
Převod z roku 2020 29.342 Kč
Dary donátorů 20.700 Kč
Bonus (covid-19) 0 Kč
Vybráno navíc 29.224 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 20.640 Kč
Převod z roku 2019 21.482 Kč
Dary donátorů 28.500 Kč
Vybráno navíc 29.342 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 18. 7. 2024)
Převod z loňského roku 10.082 Kč
Stanovená výše příspěvku farnosti 14.000 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
35.482 Kč
25.400 Kč
1.750 Kč
Uhrazeno navíc 21.482 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 18. 7. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 14.030 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
24.112 Kč
18.500 Kč
2.150 Kč
Uhrazeno navíc 10.082 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 18. 7. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 14.000 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
14.000 Kč
1.950 Kč
2.000 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.