Banner Donátor.cz
Dolní Kounice

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Dolní Kounice

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 81 415 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 81 415 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
19020 z 81415
     16 z 167
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 28. 9. 2022)
Výše příspěvku farnosti 81.415 Kč
Převod z roku 2021 1.950 Kč
Dary donátorů 17.070 Kč
Zbývá vybrat 62.395 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 28. 9. 2022)
Výše příspěvku farnosti 81.134 Kč
Převod z roku 2020 800 Kč
Dary donátorů 46.270 Kč
Bonus (covid-19) 1.000 Kč
Vybráno navíc 1.950 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 28. 9. 2022)
Výše příspěvku farnosti 80.488 Kč
Dary donátorů 27.320 Kč
Vybráno navíc 800 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 28. 9. 2022)
Stanovená výše příspěvku farnosti 54.739 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
54.739 Kč
22.485 Kč
11.600 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 28. 9. 2022)
Stanovená výše příspěvku farnosti 62.648 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
62.648 Kč
9.885 Kč
9.300 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 28. 9. 2022)
Stanovená výše příspěvku farnosti 53.886 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
53.886 Kč
10.900 Kč
1.700 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.