Banner Donátor.cz
Adamov

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Adamov

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 37 490 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 37 490 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
84370 z 37490
     36 z 81
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 16. 6. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 37.490 Kč
Převod z roku 2023 56.705 Kč
Dary donátorů 27.665 Kč
Vybráno navíc 46.880 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 37.490 Kč
Převod z roku 2022 43.755 Kč
Dary donátorů 50.440 Kč
Vybráno navíc 56.705 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 39.060 Kč
Převod z roku 2021 24.085 Kč
Dary donátorů 57.730 Kč
Bonus: covid + energie 1.000 Kč
Vybráno navíc 43.755 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 37.440 Kč
Převod z roku 2020 3.075 Kč
Dary donátorů 55.450 Kč
Bonus (covid-19) 3.000 Kč
Vybráno navíc 24.085 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 40.450 Kč
Dary donátorů 43.290 Kč
Vybráno navíc 3.075 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 16. 6. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 22.680 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
22.680 Kč
21.285 Kč
4.323 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 16. 6. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 22.980 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
22.980 Kč
4.940 Kč
4.100 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 16. 6. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 22.680 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
22.680 Kč
4.010 Kč
2.200 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.