Banner Donátor.cz
Blansko

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Blansko

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 313 875 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 313 875 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
188686 z 313875
    171 z 670
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 16. 6. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 313.875 Kč
Převod z roku 2023 284.786 Kč
Dary donátorů 153.900 Kč
Vrácený přeplatek farnosti 250.000 Kč
Zbývá vybrat 125.189 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 327.675 Kč
Převod z roku 2022 252.156 Kč
Dary donátorů 360.305 Kč
Vybráno navíc 284.786 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 311.128 Kč
Převod z roku 2021 247.219 Kč
Dary donátorů 315.065 Kč
Bonus: covid + energie 1.000 Kč
Vybráno navíc 252.156 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 315.544 Kč
Převod z roku 2020 196.873 Kč
Dary donátorů 363.890 Kč
Bonus (covid-19) 2.000 Kč
Vybráno navíc 247.219 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 313.252 Kč
Převod z roku 2019 91.680 Kč
Dary donátorů 418.445 Kč
Vybráno navíc 196.873 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 16. 6. 2024)
Převod z loňského roku 59.064 Kč
Stanovená výše příspěvku farnosti 205.746 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
297.426 Kč
238.362 Kč
10.357 Kč
Uhrazeno navíc 91.680 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 16. 6. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 196.086 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
255.150 Kč
176.716 Kč
61.000 Kč
Uhrazeno navíc 59.064 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 16. 6. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 199.544 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
199.544 Kč
41.086 Kč
78.640 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.