Banner Donátor.cz
Knínice u Boskovic

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Knínice u Boskovic

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 64 165 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 64 165 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
30200 z 64165
     24 z 155
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 9. 8. 2022)
Výše příspěvku farnosti 64.165 Kč
Převod z roku 2021 8.150 Kč
Dary donátorů 22.050 Kč
Zbývá vybrat 33.965 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 9. 8. 2022)
Výše příspěvku farnosti 64.166 Kč
Převod z roku 2020 6.025 Kč
Dary donátorů 52.725 Kč
Bonus (covid-19) 0 Kč
Vybráno navíc 8.150 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 9. 8. 2022)
Výše příspěvku farnosti 64.167 Kč
Dary donátorů 61.825 Kč
Vybráno navíc 6.025 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 9. 8. 2022)
Stanovená výše příspěvku farnosti 43.511 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
43.511 Kč
10.700 Kč
7.999 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 9. 8. 2022)
Stanovená výše příspěvku farnosti 44.326 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
44.326 Kč
17.500 Kč
11.783 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 9. 8. 2022)
Stanovená výše příspěvku farnosti 43.400 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
43.400 Kč
7.443 Kč
8.900 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.