Banner Donátor.cz
Kunštát na Moravě

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Kunštát na Moravě

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 137 716 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 137 716 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
87473 z 137716
     59 z 298
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 16. 6. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 137.716 Kč
Převod z roku 2023 23.998 Kč
Dary donátorů 63.475 Kč
Zbývá vybrat 50.243 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 137.716 Kč
Převod z roku 2022 23.049 Kč
Dary donátorů 138.665 Kč
Vybráno navíc 23.998 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 137.331 Kč
Převod z roku 2021 19.215 Kč
Dary donátorů 140.165 Kč
Bonus: covid + energie 1.000 Kč
Vybráno navíc 23.049 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 138.906 Kč
Převod z roku 2020 9.746 Kč
Dary donátorů 127.150 Kč
Bonus (covid-19) 1.000 Kč
Vybráno navíc 19.215 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 135.834 Kč
Převod z roku 2019 37.980 Kč
Dary donátorů 107.600 Kč
Vybráno navíc 9.746 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 16. 6. 2024)
Převod z loňského roku 26.931 Kč
Stanovená výše příspěvku farnosti 86.421 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
124.401 Kč
97.470 Kč
21.335 Kč
Uhrazeno navíc 37.980 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 16. 6. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 87.590 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
114.521 Kč
79.485 Kč
22.400 Kč
Uhrazeno navíc 26.931 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 16. 6. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 86.747 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
86.747 Kč
28.565 Kč
41.920 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.