Banner Donátor.cz
Deblín

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Deblín

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 82 833 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 82 833 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
26720 z 82833
     48 z 183
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 23. 5. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 82.833 Kč
Dary donátorů 26.720 Kč
Zbývá vybrat 56.113 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 82.833 Kč
Převod z roku 2022 5.685 Kč
Dary donátorů 73.775 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 67.310 Kč
Převod z roku 2021 13.550 Kč
Dary donátorů 50.445 Kč
Bonus: covid + energie 9.000 Kč
Vybráno navíc 5.685 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 67.310 Kč
Převod z roku 2020 450 Kč
Dary donátorů 46.395 Kč
Bonus (covid-19) 7.000 Kč
Vybráno navíc 13.550 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 66.804 Kč
Dary donátorů 23.545 Kč
Vybráno navíc 450 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 23. 5. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 51.384 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
51.384 Kč
14.235 Kč
14.684 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 23. 5. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 53.864 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
53.864 Kč
8.295 Kč
15.075 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 23. 5. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 52.651 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
52.651 Kč
9.630 Kč
1.500 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.