Banner Donátor.cz
Břeclav-Poštorná

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Břeclav-Poštorná

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 144 371 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 144 371 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
70471 z 144371
     25 z 293
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 18. 7. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 144.371 Kč
Dary donátorů 70.471 Kč
Zbývá vybrat 73.900 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 144.371 Kč
Dary donátorů 54.984 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 143.971 Kč
Převod z roku 2021 2.455 Kč
Dary donátorů 57.560 Kč
Bonus: covid + energie 500 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 143.250 Kč
Převod z roku 2020 11.150 Kč
Dary donátorů 39.960 Kč
Bonus (covid-19) 0 Kč
Vybráno navíc 2.455 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 139.240 Kč
Dary donátorů 54.600 Kč
Vybráno navíc 11.150 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 18. 7. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 84.059 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
84.059 Kč
22.300 Kč
13.820 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 18. 7. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 85.556 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
85.556 Kč
9.950 Kč
6.520 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 18. 7. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 82.326 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
82.326 Kč
10.420 Kč
3.750 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.