Banner Donátor.cz
Zaječí

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Zaječí

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 49 011 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 49 011 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
0 z 49011
      0 z 16
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 21. 2. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 49.011 Kč
Dary donátorů 0 Kč
Zbývá vybrat 49.011 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 21. 2. 2024)
Výše příspěvku farnosti 49.011 Kč
Dary donátorů 0 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 21. 2. 2024)
Výše příspěvku farnosti 45.887 Kč
Dary donátorů 0 Kč
Bonus: covid + energie 0 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 21. 2. 2024)
Výše příspěvku farnosti 47.785 Kč
Dary donátorů 0 Kč
Bonus (covid-19) 0 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 21. 2. 2024)
Výše příspěvku farnosti 43.676 Kč
Dary donátorů 0 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 21. 2. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 41.456 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
41.456 Kč
0 Kč
2.700 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 21. 2. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 39.317 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
39.317 Kč
0 Kč
890 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 21. 2. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 39.863 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
39.863 Kč
270 Kč
0 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.