Banner Donátor.cz
Hustopeče u Brna

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Hustopeče u Brna

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 107 649 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 107 649 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
53489 z 107649
     54 z 244
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 25. 9. 2023)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 107.649 Kč
Dary donátorů 53.489 Kč
Zbývá vybrat 54.160 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 25. 9. 2023)
Výše příspěvku farnosti 107.649 Kč
Převod z roku 2021 12.683 Kč
Dary donátorů 80.292 Kč
Bonus: covid + energie 0 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 25. 9. 2023)
Výše příspěvku farnosti 107.190 Kč
Převod z roku 2020 22.361 Kč
Dary donátorů 80.262 Kč
Bonus (covid-19) 500 Kč
Vybráno navíc 12.683 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 25. 9. 2023)
Výše příspěvku farnosti 107.931 Kč
Převod z roku 2019 14.152 Kč
Dary donátorů 116.140 Kč
Vybráno navíc 22.361 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 25. 9. 2023)
Stanovená výše příspěvku farnosti 76.238 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
90.390 Kč
90.390 Kč
14.555 Kč
Uhrazeno navíc 14.152 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 25. 9. 2023)
Stanovená výše příspěvku farnosti 73.128 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
73.128 Kč
57.785 Kč
16.000 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 25. 9. 2023)
Stanovená výše příspěvku farnosti 73.450 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
73.450 Kč
19.600 Kč
24.505 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.