Valtice
Valtice

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Valtice

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 154 872 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 154 872 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
29400 z 154872
     47 z 246
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 23. 5. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 154.872 Kč
Dary donátorů 29.400 Kč
Zbývá vybrat 125.472 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 154.872 Kč
Převod z roku 2022 35.466 Kč
Dary donátorů 110.720 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 161.844 Kč
Převod z roku 2021 70.090 Kč
Dary donátorů 126.720 Kč
Bonus: covid + energie 500 Kč
Vybráno navíc 35.466 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 157.107 Kč
Převod z roku 2020 10.520 Kč
Dary donátorů 104.020 Kč
Bonus (covid-19) 4.000 Kč
Vybráno navíc 70.090 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 155.803 Kč
Převod z roku 2019 5.394 Kč
Dary donátorů 160.929 Kč
Vybráno navíc 10.520 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 23. 5. 2024)
Převod z loňského roku 7.238 Kč
Stanovená výše příspěvku farnosti 113.134 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
118.528 Kč
111.290 Kč
40.660 Kč
Uhrazeno navíc 5.394 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 23. 5. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 110.604 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
117.842 Kč
73.600 Kč
42.546 Kč
Uhrazeno navíc 7.238 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 23. 5. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 107.305 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
107.305 Kč
34.400 Kč
2.100 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.