Hovorany
Hovorany

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Hovorany

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 167 704 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 167 704 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
75790 z 167704
     74 z 397
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 23. 5. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 167.704 Kč
Dary donátorů 75.790 Kč
Zbývá vybrat 91.914 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 167.704 Kč
Dary donátorů 143.480 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 183.124 Kč
Převod z roku 2021 10.070 Kč
Dary donátorů 140.930 Kč
Bonus: covid + energie 1.500 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 167.704 Kč
Převod z roku 2020 7.410 Kč
Dary donátorů 136.724 Kč
Bonus (covid-19) 6.500 Kč
Vybráno navíc 9.570 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 23. 5. 2024)
Výše příspěvku farnosti 167.600 Kč
Dary donátorů 88.010 Kč
Vybráno navíc 7.410 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 23. 5. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 111.307 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
111.307 Kč
52.690 Kč
71.500 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 23. 5. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 111.307 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
111.307 Kč
19.750 Kč
66.400 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 23. 5. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 111.307 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
111.307 Kč
65.000 Kč
1.300 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.