Banner Donátor.cz
Lužice u Hodonína

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Lužice u Hodonína

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 38 476 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 38 476 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
13955 z 38476
     25 z 95
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 16. 6. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 38.476 Kč
Převod z roku 2023 1.155 Kč
Dary donátorů 12.800 Kč
Zbývá vybrat 24.521 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 38.476 Kč
Převod z roku 2022 2.981 Kč
Dary donátorů 36.650 Kč
Vybráno navíc 1.155 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 38.437 Kč
Převod z roku 2021 5.818 Kč
Dary donátorů 32.600 Kč
Bonus: covid + energie 3.000 Kč
Vybráno navíc 2.981 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 38.418 Kč
Převod z roku 2020 1.300 Kč
Dary donátorů 37.418 Kč
Bonus (covid-19) 1.500 Kč
Vybráno navíc 5.818 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 16. 6. 2024)
Výše příspěvku farnosti 38.766 Kč
Dary donátorů 38.100 Kč
Vybráno navíc 1.300 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 16. 6. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 27.532 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
27.532 Kč
7.800 Kč
6.227 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 16. 6. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 27.500 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
27.500 Kč
3.600 Kč
5.462 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 16. 6. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 27.500 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
27.500 Kč
5.300 Kč
2.500 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.