Banner Donátor.cz
Drnovice

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Drnovice

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 40 608 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 40 608 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
67968 z 40608
     53 z 102
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 20. 4. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 40.608 Kč
Převod z roku 2023 53.718 Kč
Dary donátorů 14.250 Kč
Vybráno navíc 27.360 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 20. 4. 2024)
Výše příspěvku farnosti 40.608 Kč
Převod z roku 2022 48.766 Kč
Dary donátorů 45.560 Kč
Vybráno navíc 53.718 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 20. 4. 2024)
Výše příspěvku farnosti 40.195 Kč
Převod z roku 2021 47.321 Kč
Dary donátorů 41.640 Kč
Bonus: covid + energie 0 Kč
Vybráno navíc 48.766 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 20. 4. 2024)
Výše příspěvku farnosti 40.195 Kč
Převod z roku 2020 37.131 Kč
Dary donátorů 49.885 Kč
Bonus (covid-19) 500 Kč
Vybráno navíc 47.321 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 20. 4. 2024)
Výše příspěvku farnosti 40.353 Kč
Převod z roku 2019 33.844 Kč
Dary donátorů 43.640 Kč
Vybráno navíc 37.131 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 20. 4. 2024)
Převod z loňského roku 23.847 Kč
Stanovená výše příspěvku farnosti 29.073 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
62.917 Kč
39.070 Kč
0 Kč
Uhrazeno navíc 33.844 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 20. 4. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 29.073 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
52.920 Kč
52.920 Kč
2.730 Kč
Uhrazeno navíc 23.847 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 20. 4. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 29.073 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
29.073 Kč
4.250 Kč
8.270 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.