Banner Donátor.cz
Luleč

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Luleč

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 45 776 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 45 776 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
16815 z 45776
     23 z 66
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 20. 4. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 45.776 Kč
Dary donátorů 16.815 Kč
Zbývá vybrat 28.961 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 20. 4. 2024)
Výše příspěvku farnosti 45.776 Kč
Dary donátorů 30.100 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 20. 4. 2024)
Výše příspěvku farnosti 45.724 Kč
Převod z roku 2021 5.600 Kč
Dary donátorů 31.150 Kč
Bonus: covid + energie 0 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 20. 4. 2024)
Výše příspěvku farnosti 45.076 Kč
Převod z roku 2020 3.100 Kč
Dary donátorů 37.950 Kč
Bonus (covid-19) 0 Kč
Vybráno navíc 5.600 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 20. 4. 2024)
Výše příspěvku farnosti 44.773 Kč
Převod z roku 2019 6.936 Kč
Dary donátorů 29.090 Kč
Vybráno navíc 3.100 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 20. 4. 2024)
Převod z loňského roku 5.848 Kč
Stanovená výše příspěvku farnosti 36.532 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
43.468 Kč
37.620 Kč
0 Kč
Uhrazeno navíc 6.936 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 20. 4. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 32.117 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
37.965 Kč
37.965 Kč
1.670 Kč
Uhrazeno navíc 5.848 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 20. 4. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 25.495 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
25.495 Kč
8.500 Kč
9.580 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.