Kadov u Miroslavi
Kadov u Miroslavi

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Kadov u Miroslavi

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 19 057 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 19 057 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
500 z 19057
      2 z 24
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 20. 4. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 19.057 Kč
Dary donátorů 500 Kč
Zbývá vybrat 18.557 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 20. 4. 2024)
Výše příspěvku farnosti 19.057 Kč
Dary donátorů 10.000 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 20. 4. 2024)
Výše příspěvku farnosti 18.278 Kč
Převod z roku 2021 2.500 Kč
Dary donátorů 9.000 Kč
Bonus: covid + energie 0 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 20. 4. 2024)
Výše příspěvku farnosti 17.423 Kč
Dary donátorů 11.000 Kč
Bonus (covid-19) 500 Kč
Vybráno navíc 2.500 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 20. 4. 2024)
Výše příspěvku farnosti 17.351 Kč
Dary donátorů 800 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 20. 4. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 19.746 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
19.746 Kč
200 Kč
2.130 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 20. 4. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 16.880 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
16.880 Kč
0 Kč
1.770 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 20. 4. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 7.202 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
7.202 Kč
1.950 Kč
0 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.