Banner Donátor.cz
Jamné u Jihlavy

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Jamné u Jihlavy

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 39 240 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 39 240 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
350 z 39240
      2 z 94
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 18. 7. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 39.240 Kč
Dary donátorů 350 Kč
Zbývá vybrat 38.890 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 39.240 Kč
Dary donátorů 1.800 Kč
Zbývá vybrat 20.000 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 39.252 Kč
Dary donátorů 600 Kč
Bonus: covid + energie 0 Kč
Zbývá vybrat 20.000 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 39.240 Kč
Dary donátorů 2.100 Kč
Bonus (covid-19) 0 Kč
Zbývá vybrat 27.140 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 18. 7. 2024)
Výše příspěvku farnosti 20.655 Kč
Dary donátorů 2.200 Kč
Zbývá vybrat 18.455 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 18. 7. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 26.320 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
3.000 Kč
0 Kč
2.254 Kč
Zbývá uhradit 23.320 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 18. 7. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 26.320 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
2.540 Kč
0 Kč
2.540 Kč
Zbývá uhradit 23.780 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 18. 7. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 26.320 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
10.528 Kč
0 Kč
0 Kč
Zbývá uhradit 15.792 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.