Banner Donátor.cz
Luka nad Jihlavou

Projekt

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
Farnost Luka nad Jihlavou

Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 152 302 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
Příjemce daru:Biskupství brněnské
Petrov 8, 601 43 Brno
Cílová částka: 152 302 Kč
Darovat můžete: průběžně
Garant projektu: P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu
12840 z 152302
     35 z 338
DAROVAT
jako donátor
DAROVAT
DAROVAT
jako host
DAROVAT
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2024 (stav k 21. 2. 2024)
Předpokládaná výše příspěvku farnosti* 152.302 Kč
Dary donátorů 12.840 Kč
Zbývá vybrat 139.462 Kč
* Výše příspěvku bude upřesněna.
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2023 (stav k 21. 2. 2024)
Výše příspěvku farnosti 152.302 Kč
Dary donátorů 72.530 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2022 (stav k 21. 2. 2024)
Výše příspěvku farnosti 152.877 Kč
Převod z roku 2021 15.000 Kč
Dary donátorů 68.090 Kč
Bonus: covid + energie 5.000 Kč
Zbývá vybrat 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2021 (stav k 21. 2. 2024)
Výše příspěvku farnosti 152.288 Kč
Převod z roku 2020 4.800 Kč
Dary donátorů 69.650 Kč
Bonus (covid-19) 500 Kč
Vybráno navíc 15.000 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2020 (stav k 21. 2. 2024)
Výše příspěvku farnosti 152.288 Kč
Dary donátorů 76.900 Kč
Vybráno navíc 4.800 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 21. 2. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 96.770 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 22. 9. 2019
96.770 Kč
32.850 Kč
58.869 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2018 (stav k 21. 2. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 94.767 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
    – sbírka 23. 9. 2018
94.767 Kč
4.400 Kč
58.620 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017 (stav k 21. 2. 2024)
Stanovená výše příspěvku farnosti 94.767 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho sbírka 24. 9. 2017
    – z toho příspěvky donátorů
94.767 Kč
61.375 Kč
2.400 Kč
Zbývá uhradit 0 Kč

Popis projektu

PULS - Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů. Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS.